Promo icon

100% garancija na zadovoljstvo

Promo icon

Ekspresna dostava v 1-2 delovnih dneh

Promo icon

Brezplačna poštnina nad 49€!

Promo icon

14-dnevna pravica do vračila

Promo icon

Slovenska blagovna znamka

Promo icon

Preverjena kakovost

Promo icon

100% garancija na zadovoljstvo

Promo icon

Ekspresna dostava v 1-2 delovnih dneh

Promo icon

Brezplačna poštnina nad 49€!

Promo icon

14-dnevna pravica do vračila

Promo icon

Slovenska blagovna znamka

Promo icon

Preverjena kakovost

Pogoji poslovanja

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Ponudnik in skrbnik spletne trgovine NATUREFINEST, lastnik vsebin in povezanih storitvenih dejavnosti je družba Nutrisslim, proizvodnja in distribucija živil, d.o.o.:

 • naslov: Obrtniška ulica 4, 1292 Ig, Slovenija
 • ID za DDV: SI42005485 (ponudnik je zavezanec za DDV)
 • martična številka: 3711676000
 • kontaktni podatki:

pri Okrožnem sodišču v Ljubljani registrirana z opr. št. 2010/9888 (v nadaljevanju ponudnik ali NUTRISSLIM).

Ti Pogoji poslovanja spletne trgovine NATUREFINEST (v nadaljevanju pogoji poslovanja) obravnavajo njeno delovanje in delovanje ponudnika na spletni trgovini NATUREFINEST, prodajo izdelokov, ki so na voljo v spletni trgovini NATUREFINEST, pravice in obveznosti uporabnika in kupca, ter urejajo poslovni odnos med ponudnikom in kupcem, in se nanašajo na vse uporabnike in kupce v spletni trgovini NATUREFINEST.

Uporaba spletne trgovine NATUREFINEST je pogojena s temi pogoji poslovanja, ki so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, kot tudi z vsakokrat veljavnimi predpisi Republike Slovenije na področju e-poslovanja in varstva potrošnikov.

Uporabnika in kupca zavezujejo pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila, pri čemer je uporabnik ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Z oddajo spletnega naročila ali s svojo registracijo v spletni trgovini NATUREFINEST uporabnik izrecno potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh pogojev poslovanja in da ga določbe teh pogojev poslovanja zavezujejo, in vstopa v pogodbeno razmerje s ponudnikom ter jamči, da je oseba, starejša od 18 let, ki je pravno sposobna skleniti zavezujočo pogodbo oziroma potrjuje, da je sposoben biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja. V primeru, da se s temi pogoji poslovanja ali njihovim delom ne strinjate, vas prosimo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletne trgovine.

2. POMEN IZRAZOV

V teh pogojih poslovanja uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

 1. NATUREFINEST – je spletna trgovina na spletnem mestu www.naturefines.si in je del NUTRISSLIM, ki upravlja s spletno stranjo in omogoča povezavo s to spletno trgovino.
 2. Ponudnik – je NUTRISSLIM, ki na spletnem mestu www.naturefinest.si opravlja dejavnost spletne trgovine.
 3. Obiskovalec – je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče NATUREFINEST, vendar ni prijavljena kot registrirani uporabnik.
 4. Uporabnik – je obiskovalec, ki skladno s pogoji poslovanja spletne trgovine na spletnem mestu pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove e-pošte ter določi geslo.
 5. Izdelki – so stvari oziroma blago in storitve, ki jih v spletni trgovini ponuja ponudnik.
 6. Kupec – je vsaka fizična in pravna oseba, ki v spletni trgovini kupi izdelke iz ponudbe ponudnika.
 7. Potrošnik – je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja izdelke in digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 8. Proizvajalec – je podjetje, ki izdeluje končno blago ali sestavne dele ali pridobiva osnovne surovine, oziroma druga oseba, ki se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na blagu predstavlja kot njegov proizvajalec. Za proizvajalca se štejejo tudi uvoznik in distributer blaga, ki ni proizvedeno v Republiki Sloveniji, predstavništvo proizvajalca v Republiki Sloveniji ali katera koli druga oseba, ki daje videz, da je proizvajalec, s tem, da blago označi s svojim imenom, blagovno znamko ali drugim znakom razlikovanja.
 9. Spletna cena – je cena, ki velja v ponudnikovi spletni trgovini in se lahko razlikuje od cene v fizičnih trgovinah. Morebitne nižje spletne cene so lahko v spletni trgovini posebej označene.
 10. Interoperabilnost – je zmožnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, da deluje s strojno ali programsko opremo, ki se razlikuje od tiste, s katero se digitalna vsebina ali digitalne storitve iste vrste običajno uporabljajo.
3. UPORABA SPLETNE TRGOVINE »NATUREFINEST« IN PONUDBA IZDELKOV

Zlonamerna uporaba spletne trgovine NATUREFINEST je prepovedana. Z uporabo spletne trgovine NATUREFINEST jamčite, da:

 • ste pravo popolnoma sposobni skleniti zavezujočo pogodbo, in se obvezujete, da se ne boste poizkušali prijaviti v spletno trgovino oziroma da ne boste uporabljali spletne trgovine pod imenom tretje osebe,
 • z njeno uporabo ne boste povzročali motenj v spletni trgovini, in da spletne trgovine ne boste uporabljal ali vanjo posegali na noben način, ki bi bil v nasprotju z zakonodajo ali s Splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta, ki so objavljeni in dostopni na tej povezavi (klikni).

Naročanje v spletni trgovini NATUREFINEST poteka v slovenskem jeziku, prek interneta, 24 ur na dan in 7 dni v tednu, izdelke pa se lahko izbira in naroča iz seznama izdelkov, vsi izdelki pa so na voljo do odprodaje zalog.

4. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu, še preden ga zavezuje ponudba ali pred sklenitvijo pogodbe, zagotovil naslednje informacije, če niso jasne že iz okoliščin:

 1. informacije o podjetju ponudnika (firma, naslov in matična številka),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. informacije o glavnih značilnostih izdelkov (vključno z možnostjo in pogoji poprodajnih storitev in prostovoljnega jamstva – tržne garancije),
 4. informacije o dostopnosti izdelkov (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v roku, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika,
 5. podatke o pogojih izvršitve ali dostave izdelkov (način, kraj in rok dostave),
 6. končno ceno izdelka, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave izdelka ni mogoče izračunati vnaprej,
 7. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati,
 8. informacije o načinih plačila, plačilnih pogojih ter pogojih in roku dostave oziroma izpolnitve,
 9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka – vse na posebno oziroma izrecno zahtevo kupca,
 10. informacije o pritožbenem postopku pri ponudniku, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci,
 11. informacije za seznanitev z zakonskim jamstvom za skladnost izdelka,
 12. pojasnilo o možnosti izvensodnega reševanja sporov in informacije o drugih pravnih sredstvih.

5. CENE

Vse cene so navedene v EUR in že vključujejo davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), razen če je izrecno napisano drugače.

Vse cene v spletni trgovini NATUREFINEST so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave in pribitkov glede na izbrani način plačila. Cene so predstavljene kot spletne cene.

Cene, objavljene v spletni trgovini NATUREFINEST, se neprestano spreminjajo, oblikujejo pa se tudi na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij. Pri izdelkih, ki so v akciji je jasno razvidno, kakšna je redna cena izdelka (prečrtana) in kakšna je akcijska cena. Popust velja za izdelke, pri katerih promocijske aktivnosti veljajo.

Pod pogoji, opredeljenimi s temi pogoji poslovanja, veljajo cene v trenutku oddaje naročila oziroma so veljavne cene tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika.

Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi ponudnik zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni v napačen. V tem primeru in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila v spletni trgovini do potrditve naročila, bo ponudnik:

 • kupcu to sporočil in ga obvestil o novih cenah, pri čemer ima kupec v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • kupcu omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev v obojestransko korist in zadovoljstvo.

6. NAČINI PLAČILA

Ponudnik v spletni trgovini NATUREFINEST omogoča naslednje načine plačevanja za fizične osebe in pravne osebe, ki je kupec brez pogodbe s ponudnikom:

 • s plačilnimi karticami: Mastercard, Visa in American Express,
 • plačilo preko PayPala – vse kartice, standardno podprte preko PayPala: Mastercard, Visa, Diners, Maestro kartice,
 • plačilo po povzetju – vse kartice, standardno podprte preko mobilnega bančnega POS-a: Mastercard, Visa, Diners, American Express, Maestro kartice, in gotovina.

Plačilo s plačilno oziroma kreditno kartico je možno samo, če so podatki v profilu uporabnika za plačnika enaki kot podatki v profilu uporabnika za imetnika plačilne oziroma kreditne kartice.

7. RAČUN – Vklopi razum, zahtevaj račun

Ponudnik mora za dobavo izdelkov izdati račun, z razčlenjeno ceno in vsemi stroški v zvezi z nakupom in ga izročiti kupcu.

Spletni obrazec naročila, ki ga izpolni kupec ob naročilu, ne velja kot račun. Ne glede na vrsto nakupa ali način plačila, bo račun predložen kupcu ob dostavi izdelka.

V primeru osebnega nakupa in prevzema mora kupec račun prevzeti in ga zadržati neposredno po nakupu in prevzemu. V primeru dostave izdelkov na naslov kupca pa ponudnik pošlje račun v pisni obliki na naslov e-kupca, in sicer, po dostavi naročenih izdelkov kupcu.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti ponudnika v 8 dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne upošteva.

Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer toliko časa, kot je potrebno za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

8. PRODAJNA POGODBA

Prodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi in odda naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Prodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Shranjena je v elektronski obliki na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu, in se hrani toliko časa, kot je potrebno za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

9.  PRODAJNA POGODBA

Postopek nakupa, ki vodi do sklenitve prodajne pogodbe, je sestvljen iz naslednjih tehničnih korakov:

 • Registracija obiskovalca oziroma prijava uporabnika v spletno trgovino, pri čemer registracija obiskovalca ali prijava uporabnika ni pogoj za uporabo spletne trgovine ali nakup izdelkov.
 • Iskanje in izbor izdelka.
 • Oddaja naročila.
 • Naročilo sprejeto.
 • Naročilo v obdelavi.
 • Naročilo potrjeno.
 • Odprema izdelka.

9.1 Registracija ali prijava uporabnika v spletno trgovino

Obiskovalec lahko tej povezavi na spletnem mestu naturefinest.si opravi registracijo za uporabnika, pri čemer skladno s temi pogoji poslovanja pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove e-pošte ter določi geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Geslo je znano le uporabniku, ki je dolžan tudi zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

Uporabnik je dolžan v postopku registracije navesti obvezne podatke, kot izhaja iz spletnega obrazca, dostopnega na predhodno navedeni povezavi.  Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja. Uporabnik ob registraciji izrecno potrdi:

 • da se strinja s temi pogoji poslovanja,
 • da je seznanjen s politiko zasebnosti in splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta naturefinest.si in se z njimi strinja,
 • in po lastni diskreciji, da dovoljuje, da NUTRISSLIM uporablja njegovo telefonsko številko in e-naslov za pošiljanje informacij in ponudb o izdelkih, ki jih ponuja kot ponudnik.

Po uspešno opravljeni registraciji ponudnik pošlje naročniku na e-naslov, naveden ob registraciji, povezavo za aktiviranje uporabniškega imena, s čimer se prepriča, da ta e-naslov zares obstaja.

Registracija je možna tudi med postopkom nakupa.

Registracija oziroma prijava v spletno trgovino NATUREFINEST ni pogoj za uporabo spletne trgovine ali nakup izdelkov.

9.1 Iskanje in izbor izdelka

Izdelek, ki ga obiskovalec ali uporabnik želi kupiti, je potrebno dodati v spletno nakupovalno košarico tako, da se ga poišče:

 • preko namenskega iskalnika na prvi strani spletne strani desno zgoraj, s klikom na ikono »iskalo« in vpisom ključne besede v polje »išči«, ali/in
 • z navigacijo po meniju poimensko navedenih kategorijah in podkategorijah, ki se avtomatično prikažejo ob posamezni kategoriji, na prvi strani spletne strani.

Med prikazanimi izdelki se s klikom na željeni izdelek odpre podstran s podrobnim opisom izdelka. Izbor količine in vnos števila izdelkov je predpogoj, da se lahko klikne na gumb »dodaj v košarico«.

Dostop do vsebine košarice je mogoč v vsakem trenutku s klikom na povezavo »košarica« na desnem zgornjem robu strani.

Naročilo postane veljavno, ko obiskovalec ali uporabnik zaključi nakup in odda naročilo.

9.3 Oddaja naročila

Naročilo se odda v treh korakih:

 1. V prvem koraku so v košarici na pregled vsi naročeni izdelki, količina naročenih izdelkov in cene izdelkov. Količino naročenih izdelkov je mogoče spremeniti z vpisom nove količine, izdelek pa je mogoče odstraniti iz košarice s klikom na gumb »koš za smeti«.
 2. Naslednji korak nakupa predstavlja klik na gumb »zaključi nakup«, ki mu mora slediti vnos podatkov za naslov dostave, izbiro načina plačila in podatkov o plačniku. Poleg podatkov o naročenih izdelkih je z tem koraku viden tudi znesek stroška dostave.
 3. Oddajo naročila se potrdi s klikom na gumb »oddaja naročila«.

Z oddajo naročila obiskovalec oziroma uporabnik postane kupec.

9.4 Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila prejme kupec po e-pošti obvestilo, da je naročilo sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Kupcu so dostopni podatki o statusu in vsebini naročila. Pravni status takšnega naročila je “prednaročilo” in ne zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov, dokler naročilo ni potrjeno s strani ponudnika.

V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima kupec še možnost, da brez posledic naročilo prekliče. Razen opisane možnosti preklica, kupec ne more več spreminjati vsebine naročila po oddaji naročila.

9.5 Naročilo v obdelavi

Ko informacijski sistem sprejme naročilo kupca, ki ga kupec v roku 1 ure po prejemu obvestila o sprejemu naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi ali z razlogom zavrne. Če naročenega izdelka ni na zalogi, bo kupec o tem obveščen po e-pošti. Kupcu je v takem primeru omogočena:

 • zamenjava naročenega izdelka v primeru, če je kupec v naročilu to izrecno dovolil, ali
 • znižanje končnega zneska v vrednosti nedobavljenega izdelka.

Ponudnik lahko zaradi preverjanja podatkov naročila ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

9.6 Naročilo potrjeno

Ob potrditvi naročila prodajalec kupca po e-pošti obvesti o predvidenem roku dobave.

Prodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Pravni status takšnega naročila je “naročilo” in zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov.

9.7 Odprema izdelka

Ponudnik v dogovorjenem roku izdelek pripravi oziroma odpošlje, in o tem po e-pošti obvesti kupca. V elektronskem sporočilu pouči ponudnik kupca tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

Kupec lahko ves čas v uporabniškem računu v spletni trgovini NATUREFINEST preverja, v kateri fazi je njegovo naročilo.

10. DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA

Omogočena je možnost dostave v vse Evropske države. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk prodajalca v Sloveniji je DPD General Logistics Systems Slovenia, logistične storitve d.o.o. (v nadaljevanju GLS), vendar si prodajalec pridržuje pravico izbrati tudi drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko izpolnil bolj učinkovito.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 1-2 delovna dneva za dostavne naslove v Sloveniji, razen če GLS na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje. Za ostale izdelke za dostavne naslove v Sloveniji velja rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

Stroški dostave so obračunani po veljavnem pogodbene dostavne službe in vključujejo tudi njene stroške provizije. Njihov znesek je odvisen od velikosti in teže naročenih izdelkov. Strošek dostave se prišteje k strošku naročila, kar je razvidno pred potrditvijo naročila.

Stroški dostave ne vključujejo tudi stroškov zavarovanja embalaže oziroma zavarovalne embalaže. Zato prodajalec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi. In sicer tako, da pošiljko prinese na najbližjo GLS kontaktno točko, v enakem stanju, kot jo je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Prodajalec bo skupaj z GLS dostavno službo poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

Naročen izdelek je kupec dolžan prevzeti ob določenem dnevu, na določeni lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega izdelka.

V primeru, da kupec paketa s svojim naročilom, kljub večkratnim obvestilom prodajalca ali pogodbene dostavne službe o dostavi paketa in čakanju paketa na prevzem, ni prevzel in se je paket vrnil nazaj k prodajalcu, pri tem pa je kupec opravil nakup s katero koli drugo plačilno metodo, kot s plačilom po povzetju, ima kupec pravico do ponovnega pošiljanja paketa, prodajalec pa ima v takem primeru pravico zaračunati stroške ponovnega pošiljanja. Kupec pa pravice do vračila kupnine po tem odstavku ne more uveljavljati, če so vrnjeni izdelki poškodovani, prodajalec pa ima pravico poškodovane izdelke uničiti.

11. PRAVICA DO ZAVRNITVE DOBAVE IZDELKA

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave izdelka kupcu zlasti v naslednjih primerih:

 • če ima kupec neporavnane obveznosti do ponudnika,
 • če kupec zlorablja pravico do vračila blaga po Zakonu o varstvu potrošnikov,
 • če se je kupec pri preteklem naročilu izdelka do dostavljalca vedel nesramno, žaljivo, nasilno, se z njim prepiral, vpil nanj ali ga ogrožal kako drugače,
 • če kupec ponudniku na kakršenkoli način povzroča poslovno škodo (npr. ponavljajoče naročanje in preklicevanje naročil,..).
12. PRAVICA DO ZAVRNITVE DOBAVE IZDELKA

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe na e-naslov ponudnika [email protected]. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi tudi elektronski obrazec, ki je objavljen in dostopen na tej povezavi (klikni). V tem primeru ponudnik nemudoma pošlje potrošniku po e-pošti potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca oziroma sporočila o odstopu od pogodbe.

Vrnitev prejetega izdelka ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Rok za odstop od pogodbe (sporočilo o odstopu od pogodbe) začne teči, ko:

 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad izdelkom,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom izdelka, če je predmet pogodbe več kosov izdelkov, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom izdelka, če je dostava izdelka sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom izdeka, če je dostava izdelka v določenem obdobju redna.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka iz prvega odstavka tega poglavja.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila izdelka ali digitalne vsebine, ki je dostavljena na materialnem nosilcu podatkov.

Izdelek je potrebno vrniti ponudniku, po pošti, najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora prejete izdelke vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Potrošnik odgovarja za zmanjšano vrednost izdelka zaradi ravnanja z izdelkom, ki ni nujno potrebno za ugotovitev njegove narave, lastnosti in delovanja.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, lahko proizvajalec izdelka predpiše tudi njegovo originalno embalažo. Ker je embalaža sestavni del izdelka, jo je prav tako treba priložiti, in sicer takšno, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja izdelka (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini). Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Če  potrošnik odstopi od te pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja. Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je dogovorjeno drugače (potrošnik je navedel uporabo drugega plačilnega sredstva) ali v kolikor zaradi njegove narave, plačila ni mogoče zagotoviti z enakim plačilnim sredstvom, in če ponudnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se kupcu vrne. Ponudnik ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega izdelka ali do predložitve dokazila, da je kupec izdelek poslal ponudniku.

Možnost odstopa od pogodbe v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ne velja:

 • za izdelek, ki je hitro pokvarljiv ali mu hitro preteče rok uporabe,
 • zapečaten izdelek, ki ni primeren za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat,
 • za izdelek, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešan z drugimi predmeti,
 • izdelek, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika oziroma ki je bil prilagojen njegovim osebnim potrebam, in
 • v drugih primerih določenih z Zakonom o varstvu potrošnikov.
13. ODGOVORNOST PONUDNIKA ZA NESKLADNO BLAGO

Blago je skladno kadar:

 • ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi,
 • je primerno za poseben namen, za katerega ga kupec potrebuje in s katerim je kupec seznanil ponudnika najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, ponudnik pa je s tem soglašal,
 • je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi,
 • ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste,
 • je take kakovosti in ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je ponudnik dal na razpolago kupcu pred sklenitvijo prodajne pogodbe,
 • je dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko kupec razumno pričakuje, da jih bo prejel,
 • je take količine ter ima značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih kupec lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu ponudnika ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če ponudnik dokaže, da:
  • za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,
  • je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali
  • javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

V primeru blaga z digitalnimi elementi je ponudnik odgovoren za skladnost blaga v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti ponudnika v 2 mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Kupec v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost. Kupec mora ponudniku omogočiti, da blago, za katerega kupec zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

V primeru neskladnosti blaga je kupec, ki je o neskladnosti blaga obvestil ponudnika, upravičen, da pod pogoji in v vrstnem redu, kot izhaja iz Zakona o varstvu potrošnikov:

 • zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga,
 • zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Kupec ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna.

Pravice iz tega poglavja pripadajo le kupcem, ki se po Zakonu o varstvu potrošnikov štejejo za potrošnike.

14. ODGOVORNOST PONUDNIKA ZA STVARNE NAPAKE

Napaka je stvarna, če:

 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila,
 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet, pri čemer se primernost izdelka za normalno rabo preverja glede na običajni izdelek enake vrste in ob upoštevanju kakršnih koli ponudnikovih izjav o značilnostih izdelka, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. In sicer, na:

pri čemer mora v obvestilu o napaki mora natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da izdelek pregleda. Za namen uveljavljanja odgovornosti iz naslova odgovornosti ponudnika za stvarne napake izdelka lahko kupec neobvezno uporabi tudi elektronski obrazec, ki je objavljen in dostopen na tej povezavi (klikni).

Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo potem, ko mineta 2 leti, odkar je bil izdelek izročen.

Kupec, ki je ponudnika pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico:

 • zahteva od ponudnika, da napako odpravi ali da mu izroči drugi izdelek brez napake (izpolnitev pogodbe),
 • zahtevati od ponudnika znižanje kupnine,
 • odstopiti od pogodbe.

Prodajalec mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na izdelku oziroma nepravilnost na izdelku sporna. Če napaka ni sporna, mora pa prodajalec čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku.

Prodajalec si pridržuje pravico zavrniti uveljavljanje pravic kupca iz naslova stvarne napake v primeru, da:

 • je vrnjeno blago poškodovano s strani kupca oziroma neuporabno kot posledica nepravilnega ravnanja kupca,
 • da vrnjeno blago nima varnostnega pečata oziroma ni v originalni embalaži.

Za ostale pravice in obveznosti v zvezi s stvarnimi napakami se neposredno uporabljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika.

Pravice iz tega člena pripadajo le kupcem, ki so pravne osebe.

15. GARANCIJA

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na spletni strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko uporabnik kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Garancijo za izdelke ponudnik zagotavlja skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

16. REKLAMACIJA

Kupec lahko reklamira izdelek, če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu, ki ga je izdal ponudnik ali ustreznem oglaševalskem sporočilu, ki je na voljo ob oddaji naročila ali pred tem.

Kupec lahko prijavi reklamacijo na:

Ob prijavi reklamacije se izpolni reklamacijski zapisnik. Na reklamacijskem zapisniku se zapišejo kupčeve ugotovitve in zahtevano izbirno pravico glede rešitve reklamacije. Kupec ima pravico do izbire rešitve, njegova zahteva (zamenjava blaga ali vračilo denarja) se zabeleži na reklamacijskem zapisniku. Reklamacijski zapisnik se izpolni v dveh izvodih, en izvod se posreduje kupcu.

Reklamacijo izdelkov ponudnik zagotavlja skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

17. POVRATNA EMBALAŽA

Naročilu, ki vsebuje izdelek, za katerega je potrebno predložiti povratno embalažo (npr. zaboj), se avtomatično prišteje znesek za ustrezno embalažo. V kolikor bo kupec ob prevzemu naročila predložil embalažo, mu bo ponudnik zaračunani znesek povrnil na račun kupca na spletni trgovini NATUREFINEST v obliki dobroimetja, ki ga bo kupec lahko koristil ob naslednjem naročilu.

18. VARNO SPLETNO NAKUPOVANJE

Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oziroma elektronsko varovani. Ponudnik se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Ponudnik ne odgovarja za morebitne krajo podatkov, razen v primeru malomarnosti ponudnika.

Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic ponudnik lahko preverja informacije, povezane z naročilom kupca. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo sporočena pristojnim organom.

19. VARNOSTNI UKREPI

NUTRISSLIM ni licenciran ponudnik zdravstvene oskrbe in nima strokovnega znanja za diagnosticiranje, pregledovanje ali zdravljenje zdravstvenih stanj, zato NUTRISSLIM ne daje medicinskih ali psiholoških nasvetov, diagnoz ali zdravljenja. Zato prevzemate tveganje in odgovornost za uporabo informacij, pridobljenih prek spletne trgovine NATUREFINEST.

Spletna trgovina NATUREFINEST lahko zagotavljajo koristne informacije, povezane z zdravjem, vendar niso namenjene nadomestitvi strokovnega nasveta, diagnoze ali zdravljenja ali vaše presoje. Informacije o izdelkih in ostali nasveti v spletni trgovini zato tudi ne predstavljajo nadomestila za ustrezno medicinsko pomoč v primeru zdravstvenih težav in niso zdravniško priznani za preprečevanje bolezni. Zavedate se, da so vse informacije in vsebina v spletni trgovini NATUREFINEST zgolj informativne narave in niso namenjene nadomestitvi strokovnega mnenja.

Izdelkih in informacije v spletni trgovini NATUREFINEST tudi niso bile ocenjene s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za diagnosticiranje, zdravljenje ali preprečevanje bolezni. Informacije so zgolj informativne narave in niso namenjene kot nadomestilo za nasvet svojega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca.

O uporabi, tveganju in nezaželenih učinkih se pred uporabo izdelkov posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Nosečnicam in doječim materam uporabo naših izdelkov odsvetujemo, ter prav tako otrokom in ljudem s kakršnimi koli zdravstvenimi težavami. Pred uporabo izdelkov se obvezno posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Če uživate zdravila ali druga prehranska dopolnila, in v kolikor sumite kakršne koli zdravstvene težave, se pred uporabo naših izdelkov predhodno posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

20. OMEJITEV DGOVORNOSTI

Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike za vse prodajne izdelke na spletni strani. V primeru morebitnih estetskih razlik med sliko in dejanskim izdelkom, to ne vpliva na specifikacijo samega izdelka.

Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake v podatkih. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in točnost tudi podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini NATUREFINEST, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini NATUREFINEST. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 5.).

V spletni trgovini NATUREFINEST lahko nahajajo tudi informacije tretjih oseb: uporabniška mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov. Ponudnik nad njimi nima nadzora, in zato ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti oziroma prevzemati odgovornosti za njihove informacije ali navedbe, si pa pridružuje pravico zavrniti objavo tistih, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali v nasprotju s splošnimi moralnimi normami, ali javnim redom.

21. POLITIKA ZASEBNOSTI IN SPLOŠNI POGOJI

Del teh pogojev poslovanja sta tudi:

 • Politika zasebnosti, ki je objavljena in dostopna na tej povezavi (klikni),
 • Splošni pogoji­, ki so objavljeni in dostopni na tej povezavi (klikni).

Pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov, ter pravico do prenosljivosti podatkov, ki se nanašajo na vas, in pravico do ugovora njihovi obdelavi prek spletnega mesta naturefinest.si uveljavljate pisno na e-naslov [email protected].

Na tem e-naslovu smo dosegljivi tudi za druga pojasnila.

22. SPREMEMBE POGOJEV POSLOVANJA

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te pogoje poslovanja. Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v veljavni različici dostopni na spletnem mestu.

Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Napisano pa ne velja za spremembe in dopolnitve teh pogojev poslovanja, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti obiskovalcev, uporabnikov ali kupcev (npr. tipkarske napake, očitne napake v besedilu). Slednje lahko NUTRISSLIM odpravi kadar koli, brez predhodnega obvestila.

23. PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prizadeva si tudi vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže:

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v 5 delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Zato si prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Za reševanje sporov in nesporazumov v zvezi s spletno trgovino NATUREFINEST, za katere so že bile izčrpane vse ostale možnosti sporazuma, je pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Zato ponudnik objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS):

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Ti pogoji poslovanja so vezani na veljavne zakone v Republiki Sloveniji. Če se za kateri koli del teh pogojev poslovanja ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo Republike Slovenije, se neveljavna ali neizvršljiva določba teh spogojev nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki kar se da, ustreza namenu izvirne določbe, preostali del pogojev pogojev pa ostane v veljavi v nespremenjeni obliki.

24. KONČNA DOLOČBA

Za prodajne pogodbe, sklenjene pred 26. 1. 2023, se uporabljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18).

 

Ig, 12. 12. 2023

Delivery
Samo še 49€ do BREZPLAČNE POŠTNINE
Izdelki v košarici

V košarici ni izdelkov.

Posebna ponudba samo tukaj!

Dodajte k naročilu in prihranite!

-72%
FatBurn Tea*

Prispeva k presnovi maščob, odpravlja odvečno telesno težo in naravno zavira občutek lakote

24,90  6,97 
-63%
Detox Urinary*

Formula za razstrupljanje 2 v 1, ki pomaga očistiti telo in izboljšati izločanje toksinov

25,90  9,58 
-80%
DETOX TEA paket

Popolna kombinacija dveh čajev

51,80  10,36