Promo icon

100% garancija na zadovoljstvo

Promo icon

Ekspresna dostava v 1-2 delovnih dneh

Promo icon

Brezplačna poštnina nad 49€!

Promo icon

14-dnevna pravica do vračila

Promo icon

Slovenska blagovna znamka

Promo icon

Preverjena kakovost

Promo icon

100% garancija na zadovoljstvo

Promo icon

Ekspresna dostava v 1-2 delovnih dneh

Promo icon

Brezplačna poštnina nad 49€!

Promo icon

14-dnevna pravica do vračila

Promo icon

Slovenska blagovna znamka

Promo icon

Preverjena kakovost

Splošni pogoji

 1. Splošno

Ponudnik storitev spletnega mesta naturefinest.si, lastnik vsebin ter skrbnik programske opreme in povezanih storitvenih dejavnosti je Nutrisslim d.o.o., Obrtniška ulica 4, 1292 Ig, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik ali NUTRISSLIM), razen če ni navedeno drugače.

Ti Splošni pogoji uporabe spletnega mesta naturefinest.si (v nadaljevanju splošni pogoji) se nanašajo na vse registrirane uporabnike in obiskovalce oziroma ali neregistirane uporabnike (v nadaljevanju uporabniki) in vse oblike uporabe spletnega mesta naturefinest.si. Spletno mesto, v okviru domenskega prostora www.naturefinest.si, uporabnikom ponuja storitve posredovanja informacij in druge povezane storitve spletnega mesta. Ponudnik storitev lahko spremeni domenski naslov spletnega mesta, pri čemer ti splošni pogoji ostanejo v polni veljavi.

Uporabnik z obiskom spletnega mesta naturefinest.si potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev, da ta dokument, v vsakokratni veljavni različici, v celoti sprejema, in da ga določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali njihom delom ne strinjate, vas prosimo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost. Vsa določila splošnih pogojev veljajo za vse uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

 

 1. Vsebina spletnega mesta

Spletno mesto je oblikovano, vzdrževano in posredovano javnosti z namenom posredovanja storitev in posredovanja informacij splošnega značaja, avtorskih vsebin in drugih avdiovizualnih del. Ponudnik tega spletnega mesta si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne onemogočitve vsake izmed vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila, razen če zakon ne določa drugače.

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu naturefinest.si so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju, obveščanju in ozaveščanju. Ponudnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni, in ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

Storitve so omejene na osebe, starejše od 18 let, ki so pravno sposobne skleniti zavezujočo pogodbo.

 

 1. Varnostni ukrepi

NUTRISSLIM ne zagotavlja medicinskih ali psiholoških nasvetov, diagnoz ali zdravljenja. Zato prevzemate tveganje in odgovornost za uporabo informacij, pridobljenih prek spletnega mesta. Zavedate se, da so vse informacije in vsebina na spletnem mestu zgolj informativne narave in niso namenjene nadomestitvi strokovnega mnenja.

NUTRISSLIM ni licenciran ponudnik zdravstvene oskrbe in nima strokovnega znanja za diagnosticiranje, pregledovanje ali zdravljenje zdravstvenih stanj, zato NUTRISSLIM ne daje medicinskih ali psiholoških nasvetov, diagnoz ali zdravljenja. Informacije in storitve na spletnem mestu lahko zagotavljajo koristne informacije, povezane z zdravjem, vendar niso namenjene nadomestitvi strokovnega nasveta, diagnoze ali zdravljenja ali vaše presoje.

 

 1. Omejitev uporabe

Spletno mesto naturefinest.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Zlonamerna uporaba spletnega mesta je prepovedana. Prepovedano je tudi spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli informacij in drugih vsebin ali del, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta, razen če je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi onemogočil, preobremenil ali škodil spletnemu mestu naturefinest.si ali ponudniku storitev. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta naturefinest.si. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletnega mesta naturefinest.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja, informacij, vsebin ali del. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva, del, vsebin ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta ali izrecno dovoljena za dostop v politiki zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev spletnega mesta, prijavo o tej napaki naslovite na [email protected].

Uporabniki spletnega mesta jamčijo, da z njegovo uporabo ne bodo povzročali motenj na spletnem mestu in spletnega mesta ne bodo uporabljali ali vanjo posegali na noben način, ki bi bil v nasprotju z zakonodajo ali s temi splošnimi pogoji.

 

 1. Avtorske pravice

To spletno mesto je izključna last NUTRISSLIM. Vsebine, dela in gradiva, objavljena na spletnem mestu so zaščiteno avtorsko delo in so last NUTRISSLIM in ali njegovih partnerjev oziroma pogodbenih sodelavcev. Med navedena gradiva in vsebine sodijo tudi urejena struktura in oblika spletnega mesta ter pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo, vsebine ali dela na spletnem mestu. Vse pravice so pridržane. Brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika storitev kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh predhodno navedenih informacij, oziroma vsebin ali del ni dovoljena.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru kršitev avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine, ukrepa proti kršiteljem v skladu z zakonodajo. Vključno s tem, da (po lastni presoji) odstrani vsako vsebino, ki jo uporabnik objavi na spletnem mestu, ki krši industrijsko ali intelektualno lastnino drugih ali je v nasprotju z zakonom, splošnimi moralnimi normami, ali javnim redom.

 

 1. Povezave

Skladno s predhodnim pisnim soglasjem ponudnika storitev je uporabnikom dovoljeno narediti povezavo z drugih spletnih strani, katerih vsebine niso v nasprotju z zakonom ali splošnimi moralnimi normami, na stran spletnega mesta naturefinest.si.

Kot koristen dodatek lahko vsebuje spletno mesto tudi povezave na različne zunanje spletne strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri, ki jih ponudnik ne upravlja in nad katerimi nima nikakršnega vpliva in zato ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja ponudnika izdelkov, storitev ali informacij na teh zunanjih straneh, uporabnika pa zavezujejo splošni pogoji uporabe zunanjih spletnih strani.

 

 1. Omejitev dgovornosti

V primeru neodplačne zagotovitve informacij vsebin oziroma del, ki jih spletno mesto vsebuje, njihovih prenosov, in ali zaradi nezmožnosti uporabe informacije na spletnem mestu, in ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini ipd., je jamstvo NUTRISSLIM za stvarne in pravne napake informacij, prenosov in dokumentov, zlasti za njihovo pravilnost, popolnost, brezhibnost, neokuženost z zlonamerno programsko opremo, neobremenjenost z avtorskimi pravicami ali drugimi pravicami tretjih oziroma za njihovo uporabo, razen v primeru naklepa, izključeno.

Spletne strani lahko vsebujejo tudi informacije o tretjih osebah, nad katerimi ponudnik nima nadzora, in zato ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti oziroma prevzemati odgovornosti za njihove informacije ali navedbe.

Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nedovoljenih ali protipravnih posegov v spletno mesto s strani tretjih oseb, kar vključuje tudi morebitne viruse. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za protivirusno zaščito.

NUTRISSLIM v zvezi s pogodbenimi in nepogodbenimi odškodninskimi zahtevki jamči le v primeru naklepa in hude malomarnosti. V primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti NUTRISSLIM jamči tudi za vsakršno krivdno kršitev svojih zaposlenih in podizvajalcev. Jamstvo je omejeno na običajno predvidljivo škodo, razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti NUTRISSLIM in v primeru naklepnega ravnanja zakonitih zastopnikov, zaposlenih ali podizvajalcev NUTRISSLIM ali njihovega ravnanja iz hude malomarnosti. Če je jamstvo NUTRISSLIM izključeno ali omejeno, velja to tudi za jamstvo zakonitih zastopnikov, zaposlenih, ali podizvajalcev NUTRISSLIM.

 

 1. Zasebnost

Zavedamo se pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo. V ta namen smo vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven zasebnosti, varnost pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov. Pravila o varstvu osebnih podatkov posameznikov pri uporabi spletnega mesta so na spletnem mestu naturefinest.si objavljena v Politiki zasebnosti.

Pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov, ter pravico do prenosljivosti podatkov, ki se nanašajo na vas, in pravico do ugovora njihovi obdelavi prek uporabe spletnega mesta uveljavljate pisno na e-naslov [email protected].

 

 1. Kršitev splošnih pogojev

V primeru nespoštovanja teh splošnih pogojev lahko ponudnik, po svoji presoji, proti uporabniku, ki krši določila splošnih pogojev, uvede katere koli izmed naslednjih ukrepov:

 • opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k njihovemu spoštovanju,
 • blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta,
 • blokiranje IP naslova, s katerega je prišlo do kršitve,
 • posredovanje IP naslova, s katerega je prišlo do kršitve, pristojnim organom, kadar je tako zahtevano na podlagi zakona, in
 • druge ukrepe, skladne z veljavno zakonodajo.

 

 1. Prekinitev uporabe

NUTRISSLIM lahko kadar koli zaradi stvarnih razlogov prekine uporabniško razmerje s posameznim uporabnikom. To velja zlasti v primeru kršitev veljavne zakonodaje oziroma v primeru kršitve teh splošnih pogojev.

Uporabniki se lahko kadar koli odjavijo od uporabe storitev ponudnika, uporabniški račun pa je mogoče kadar koli nepreklicno izbrisati v uporabniškem računu pod razdelkom Nadzorna plošča.

Če je bil uporabniški račun iz katerih koli razlogov blokiran, se s tem uporabniško razmerje storitev ponudnika samodejno prekine. Po ukinitvi ali blokadi uporabniškega računa še naprej veljajo določbe točk 3., 4. in 8. teh splošnih pogojev, če se nanašajo na aktivnosti uporabnika pred nastopom ukinitve uporabniškega računa ali njegove blokade.

 

 1. Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te splošne pogoje. Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v veljavni različici dostopni na spletnem mestu.

Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Napisano pa ne velja za spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne napake v besedilu). Slednje lahko NUTRISSLIM kadar koli odpravi brez predhodnega obvestila uporabnikom.

Nadaljnja uporaba spletnega mesta s strani uporabnika pomeni, da se s spremenjenimi splošnimi pogoji strinjate in jih v celoti sprejemate.

 

 1. Pristojnost sodišč

Ti splošni pogoji so vezani na veljavne zakone v Republiki Sloveniji. Za reševanje sporov in nesporazumov v zvezi s spletnim mestom naturefinest.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Če se za kateri koli del splošnih pogojev ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo Republike Slovenije, se neveljavna ali neizvršljiva določba teh splošnih pogojev nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki kar se da, ustreza namenu izvirne določbe, preostali del splošnih pogojev pa ostane v veljavi v nespremenjeni obliki.

 

Ig, 12. 12. 2023

Delivery
Samo še 49€ do BREZPLAČNE POŠTNINE
Izdelki v košarici

V košarici ni izdelkov.

Posebna ponudba samo tukaj!

Dodajte k naročilu in prihranite!

-72%
FatBurn Tea*

Prispeva k presnovi maščob, odpravlja odvečno telesno težo in naravno zavira občutek lakote

24,90  6,97 
-63%
Detox Urinary*

Formula za razstrupljanje 2 v 1, ki pomaga očistiti telo in izboljšati izločanje toksinov

25,90  9,58 
-65%
Detox Anti-Age*

Formula 2-v-1 za lepotno razstrupljanje, ki pomaga očistiti telo in preprečiti oksidativne poškodbe celic

25,90  9,07